banner155

banner244

Kooperatifler genel kurulunu tamamladı!

Osmaniye’de mevcut tarımsal amaçlı faaliyet gösteren 41 kooperatifin yıllık olağan genel kurullarını tamamladığı bildirildi.

OSMANİYE 02.01.2019, 11:37 02.01.2019, 16:39 Ceyhun İlyas
Kooperatifler genel kurulunu tamamladı!

Osmaniye’de mevcut tarımsal amaçlı faaliyet gösteren 41 kooperatifin yıllık olağan genel kurullarını tamamladığı bildirildi.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 yılı kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürlüğü çalışmaları kapsamında kooperatiflerin faaliyetleri de açıklandı.

Alınan bilgiye göre Osmaniye’de mevcut tarımsal amaçlı faaliyet gösteren 41 kooperatif bulunduğu kaydedilerek, bunlardan 37’sinin tarımsal kalkınma, 3’ünün sulama ve birinin de su ürünleri kooperatifi olarak faaliyette bulunduğu belirtildi.

Sözkonusu kooperatiflerin yıllık olağan genel kurul toplantılarını tamamladığı bildirilirken, kooperatiflerin çalışmaları hakkında da bilgiler aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan yeni üretici birlik tüzüğünün ana sözleşmesi hükümleri intibakının da yapıldığı kaydedildi.

S.S. Osmaniye ili hayvancılık kooperatifleri birliğinin yıllık olağan genel kurul toplantısı yapıldı. 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun kapsamında faaliyet gösteren 3 adet yetiştirici birliğinin tamamı 2018 yılı mali genel kurul toplantıları yapıldı.
 
14 Tarımsal kalkınma kooperatifin çalışma sahasında,  kooperatif ortağı olan ve olmayan toplam 140 kadın çiftçiye kooperatifçilik konularında eğitim çalışması yapıldı. 

İlimizdeki hayvancılık projesi uygulayan ve proje izlemesi devam eden 6 tarımsal kalkınma kooperatiflerinin hayvan varlığı izleme çalışmaları tamamlandı. İzleme formları sonucu tanzim edilen 2018 yılına ait Kooperatif Projeleri İzleme ve Değerlendirme Formları nın bakanlığa gönderildiği kaydedildi.

İlimizde faaliyet gösteren ve üretim yapan 20 kooperatife ait 2018 Yılına ait Üretim Bilgi Formları Bakanlığa gönderildi. 

Bimer'den gelen 6 adet şikâyet ve talep dilekçesinin gereği yapılarak dilekçe sahiplerine bilgi verildi. 2018 Yılına ait İlimizdeki kooperatif ve birliklere ait Çiftçi Organizasyonları Bilgi Formu tanzim edilerek Genel Müdürlüğe gönderildi.

KIRSAL KALKINMA BİRİMİ

Osmaniye’deki ekonomik yatırımlar hibe programı kapsamında; 2018 yılında ilimizde 12. Etap Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı kapsamında 13 adet proje başvurusu oldu.
 
Bu başvurular içerisinden 6 adet proje başvurusu değerlendirme sonucu hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış olup, 5 adet proje sahibi ile hibe sözleşmesi imzalanarak projeler uygulandı.

Uygulanan 5 adet projenin toplam bütçesinin 7.263.810,00 TL olduğu,  Bakanlık tarafından yatırımcılara ödenen hibe tutarınin ise 3.631.905,00 TL  olduğu belirtildi.
 
Bireysel Sulama Hibe Programı kapsamında ise; 2018 yılında ilimizde 56 adet Bireysel Sulama Projesi başvuru alındı. 

Değerlendirmeler sonucunda 50 adet başvuru hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanırken, 45 adet çiftçiye hibe sözleşmesi imzalanarak bireysel sulama projeleri uygulandı.

Uygulanan 45 adet proje karşılığında ilimiz çiftçilerine Bakanlık tarafından 794.794,81 TL bireysel sulama hibe desteği ödemesi yapıldı.
 
Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında: 2018 yılında 1064 adet geçerli Genç Çiftçi Projesi başvuru yapılırken, 188 (12 Bitkisel Üretim / 176 Hayvansal Üretim) adet proje uygulanması Bakanlıkça uygun görülerek uygulandı.

Uygulanan 188 adet proje kapsamında 5.640.000,00 TL hibe desteği ödemesi yapıldı.
 
500 Başlık Düve Desteği kapsamında; Bu proje kapsamında Düziçi ilçesinden başvuru yapan bir adet başvuru sahibi yatırımcının  projesi Bakanlıkça onaylandı.

Bir yıl içerisinde tamamlanacak olan proje kapsamında yatırımcı  500 baş Damızlık Düve alacağı,   %50'si hibe desteği olarak Bakanlıkça karşılanacağı belirtildi.

Sözkonusu yatırımcının sunmuş olduğu projenin toplam tutarının ise 2.500.000,00 Tl olduğu, alacağı hibe desteğinin ise 1.250.000,00 Tl olduğu kaydedildi. 
 

Yorumlar (0)