23 Mayıs 2024, Perşembe

                                                                                                                                                                                                                         Örnek No:55*
                                                                                                                        T.C.
                                                                                                     OSMANİYE İCRA DAİRESİ
                                                                                                           2022/17907 ESAS
                                                                     TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/17907 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmazOsmaniyeİli,Hasanbeyli İlçesi, Yanıkkışla Köyü, Köyiçi Mevki, 112 ada 5 parsel de kayıtlı 2.489,61 m2 yüzölçümlü KARGİR EV VE BAHÇESİ vasıflı taşınmazdır.
Adresi : Yanıkkışla Köyü, Yanıkkışla Sokak, No:81 Hasanbeyli / Osmaniye
Yüzölçümü : 2.489,61 m2
İmar Durumu :Yok. 1/1000 ölçekli U.İP. Ve mücavir alan dışında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.686.247,60 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 14:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No ILN02037061