banner155

banner244

30.06.2020, 07:55

Ön Yargılı Acele Karar Vermek

   Önyargı, kelime olarakta baktığımızda bir kişi ya da eyleme ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmaktır. 

Önyargı, insanların düşüncesizliğine veya aceleciliğine kişi veya konulara şartlı bakmasına bir kılıftır. İşin hakikatine bakıldığında en kötü en adaletsiz yargı önyargıdır. Önyargı fertlere, düşüncelere, belirli bir guruba veya olgulara ilişkin olabilir. Önyargılar bireyin, topluluğun karşısında olmak ya da taraf olmak biçiminde tezahür edebilir. Genellikle negatif, yani muhalif olma biçimi ağır basmaktadır. Önyargılar bazen de acele karar vermekten kaynaklanır.

Önyargıda karşıdakinin durumunu düşünmeden kararının ne olduğunu bilmeden ve acele karar verirsek aşağıdaki ana/oğul arasında geçen hikayedeki duruma düşebiliriz. 

Bir çocuğun elinde iki tane elma varmış.
Annesi çocuğa: elmalarından bir tanesini bana verir misin? demiş.
Çocuk elindeki elmaların önce birini, sonra diğerini ısırmış.
Annenin dudaklarındaki tebessüm, bir anda donup kalmış.
Yüzünden, çocuğunun onu hayal kırıklığına uğrattığı okunuyormuş.
Ama çocuk ısırdığı elmalardan birini annesine uzatarak “Al anne! bu daha tatlı” demiş.
Anne öylece kalakalmış….

Ne kadar tecrübeli olursanız olun ön yargıda bulunmayı geciktirin, açiklamak için karşınızdakine fırsat verin!

Allah cc Kuran-ı Kerim’de “Hislerinize uyup adaletten sapmayın” (Nisa-135) buyrularak önyargısız bir yaşam için yol gösterilmiştir. 

Önyargının olduğu yerde, insanın kendini ifade edebilmesi çölde gül yetiştirmekten daha zordur. 
Zihnimizi önyargılardan arındıramadığımız müddetçe hiçbir zaman gerçekleri göremeyiz. 

Yorumlar (0)