banner244

banner155

31.12.2019, 13:31

Müslüman Kadına Eziyet Eder Mi

       Erkeklerin vazgeçemediği, aciz erkekler tarafından en küçük bir hatasında hakaret edilen, dövülen sövülen ve öldürülen, insan olan erkekler tarafından da sevilen, sayılan ve baş tacı edilen, yerine göre erkeklere anne, abla, kardeş, eş, sırdaş ve çok iyi bir dost olan kadınlarımız. Öyle marifetliler ki erkekler onlarsız hiçbir iş yapamamakta ve hayata tutunamamaktadır. Ama maalesef hayatta birçoğu hak ettiği değeri bulamamaktadır.

       Şunu unutmamak gerekir ki, kadınlarımızı hor gören, hakaret edip döven ve öldüren insanlıktan nasibini almamış erkekleri de, kadınlarımızı sevip, sayan ve baş tacı eden erkekleri de bir kadın dünyaya getirmiştir. Her zaman evlatlarının iyiliğini ve iyi insan olmasını isteyen kadınlarımız evlatları için canlarını bile seve seve feda etmeyi göze almışlardır.

       Bazılarının hor görüp aşağıladığı kadınlarımızı, Cenab-ı Allah ayetleri ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisleriyle kadınların erkeklere birer emanet olduklarını belirtmişlerdir. Câhiliye döneminde kız çocuklarının dünyaya gelmesinin üzüntü ve utançla karşılandığı ve diri diri gömüldüğü zamanlarda, Hz. Peygamberimiz kız çocukları için de akîka kurbanı keserek erkek ve kız çocukları arasındaki bu ayırımı ortadan kaldırmıştır.

       Peygamber Efendimiz (s.a.v) nitekim Veda Hutbesinde; ”Ey nas! Kadınların haklarına riâyet etmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” diyerek kadınların erkeklere Allah’ın bir emaneti olduğunu ve erkekler üzerinde hakkı olduğunu belirtmiştir.

       
            Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir başka Hadis-i Şerif’te: Münafığın alâmetlerinden birinin de, kendine emânet edilene hıyanet etmesini göstermiştir. Bakara Suresinde münafıklara “elem dolu bir azap “olduğu beyan edilmiştir.

       Maalesef batıl dine mensup Hristiyanlar ve Yahudiler kadınlarına gereken değeri verip onları yüceltmesine rağmen, Hak din olan İslam dinine mensup Müslüman olduğunu söyleyen bazı erkekler kadınlara gereken değeri vermemekte ve her türlü eziyete, şiddete maruz bırakmaktadırlar.

       Eğer bizler Müslüman isek, yaşayış tarzımız ne olursa olsun Allah’ ın emirlerine ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) sünnetlerine uymak zorundayız. Allah tarafından bize emanet edilen kadınlara gereken değeri verip onları korumalı ve sahip çıkmalıyız.

        Ancak Müslümanlığında bir hata olanlar, dinimizi gerektiği gibi bilmeyenler ve insanlıktan nasibi almayanlar kadınlarımızı hor görüp, her fırsatta eziyet ederler. Onları öldürenler ise, El- Maide Ayetinde belirtildiği üzere bütün insanları öldürmüş gibidir.

       2020 yılından temennimiz, kadın cinayetlerinin olmaması ve kadına hak ettiği değerin verildiği bir yıl olmasıdır. Şunu unutmamak gerekiyor, eğitim aileden başlıyor. Sizler nasılsanız çocuklarınızı da öyle yetiştirirsiniz.

       Sürçülisan ettik ise affola.

Yorumlar (1)
Eşref 3 ay önce
Aynen katılıyorum kardeşim inş