banner244

banner155

Kent Konseyi Osmaniye için 14 Proje üretti

Osmaniye Kent Konseyi Genel Sekreteri emekli öğretmen 58 yaşındaki Hayrettin Aslan, İlin Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Çevre gibi konularda kalkınması ve gelişmesini sağlamak için bu güne kadar 14 farklı proje geliştirdiklerini ve bunlardan...

01 Ağustos 2013, 17:48 İbrahim Emül
Kent Konseyi Osmaniye için 14 Proje üretti

Osmaniye Kent Konseyi Genel Sekreteri emekli öğretmen 58 yaşındaki Hayrettin Aslan, İlin Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Çevre gibi konularda kalkınması ve gelişmesini sağlamak için bu güne kadar 14 farklı proje geliştirdiklerini ve bunlardan bir kısmının uygulandığını söyledi.


29 yıl 8 ay Türkiye'nin bir çok ilinde tarih öğretmeni olarak görev yapan ve meslek hayatının son 15 yılını memleketi Osmaniye'de geçiren 3 çocuk babası Aslan, 2006 yılında emekli olduktan sonra bir çok sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunduğunu, 2009 mahalli idareler seçiminden sonra Belediye başkanının yaptığı Kent konseyini toplantısının ardından Genel sekreterlik görevine getirildiğini ifade etti.
Osmaniye'nin her türlü alanda kalkınmasına destek vermek amacıyla bu görevde olduğun söyleyen Hayrettin Aslan, "Sivil toplum kuruluşları arasında köprü görevi yaparak Osmaniye'nin ortak akılla idare edilmesine destek amacıyla kurulmuş olan Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevimi 3 yıldır sürdürmekteyim" dedi.Kent


Hayrettin Aslan Kent Konseyinin çalışmaları, şehir için önemi, yapılan hizmetlere katkısı gibi konularda şu bilgileri verdi:


KENT KONSEYİ, DEMOKRATİK BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR

- Osmaniye Kent Konseyi'nin kuruluş çalışmaları, teşkilat şeması hakkında bilgi verir misiniz?

Kent konseyleri belediyeler kanunun 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı belediyeler kanunun 76. Maddesine dayanılarak iç işleri bakanlığı mahalli idarelerin 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan genelgesi ile kurulmuştur. Ancak kısıtlı yönetmelikle çok büyük Misyon yüklenen Kent Konseyi, demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. Kent Konseylerinin kuruluş amacı; şeffaf katılımcı demokratik hesap veren hesap soran hemşerilik duyguları içerisinde birlikte yaşamak isteyen, Sivil Toplum Kuruluşlarını çatısı altında toplayan, önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Kent Konseyleri icra kurumları değildir. Ancak ortak akıl ile aldıkları  tavsiye niteliğindeki kararlarını belediye meclislerine ve il genel meclislerine sunarlar. Yaşanılan Kentin; Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Çevre gibi konularda kalkınması ve gelişmesini sağlamak için projeler hazırlayarak ARGE görevini de yaparlar.Kent konseylerinin genel kurul üyeleri Dernekler, Sendikalar, vakıflar, odalar, siyasi partiler ve valiliğin vereceği on kişiden oluşan kamu görevlileri ile muhtarlardan meydana gelir. Genel kurul mahalli seçimlerin akabinde otuz gün içerisinde Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanır. Yapılan seçimle Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu üyeleri ve Meclisler seçilir. Göreve başlayan Kent Konseyi genel kurulu yılda en az iki defa Ocak ve Eylül ayında Kent Konseyi Başkanın çağrısıyla toplanarak meclislerin hazırladıkları projeleri görüşürler. Kent Konseyi Genel Sekreteri Belediye Başkanının gösterdiği üç aday arasından, yürütme kurulunda yapılan seçimle belirlenir.SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN, SİNERJİ YARATIR


Sivil toplum kuruluşlarının tamamını bir çatı altında toplayan, kent konseyi başkanı yürütme kurulu üyeleriyle birlikte kanaat önderlerinin de fikir ve görüşlerini alarak kentin her türlü sorunlarını belirler.Sorunların giderilmesi için, sinerji yaratırlar. Kentlilik bilincinin geliştirilmesi için halkın her alanda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar. Kent Konseyi Genel Sekreteri; Kent konseyinin genel kurulda aldığı kararların koordinasyonunu yaparak, kararların uygulanması noktasında Kurumlar ile Kent konseyi arasındaki köprü görevini yapar.


KANAAT ÖNDERLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

- Kent Konseyi olarak bugüne kadar hangi çalışmalara imza atıldı?


Kent Konseyi Tüzel Kişiliğe sahip olmadığı için, projelere imza atma yetkisi yoktur. Ancak tavsiye niteliğinde aldığı kararlar ile projelerin uygulanıp, uygulanmadığı noktasında çalışmalarını sürdürür. Osmaniye Kent konseyi 29 Mart 2009 Mahalli idareler seçiminden sonra Belediye Başkanı sayın Kadir Kara’nın çağrısı ile 24 Şubat 2010 tarihinde genel kurulunu topladı. Yürütme Kurulunu ve çalışma meclislerini belirledi. Osmaniye deki kurumlar ziyaret edilerek Kentin sorunları anlatıldı. Kentin model bir kent olması için yapılan projelerden bahsedildi. Osmaniye'de yaşayan kanaat önderleriyle belediye meclis salonunda toplantı yapıldı.Gelecekte nasıl bir Osmaniye’nin imardan, temizliğe, Kanalizasyondan yeşil alanlara ve çevre düzenlemesine kadar her şey masaya yatırılarak konuşuldu. Belediye başkanı Sayın Kadir Kara konuşulanları dikkat ile dinleyip notlar aldıktan sonra yaptıklarımız, yapmakta olduklarımız ve yapacaklarımız adı altında cevap verdi.


FİKİRLER PROJELENDİRİLDİ


Osmaniye’de Kent (Etnografya) müzesinin yapımıyla ilgili alt yapıyı oluşturmak için 20 kursiyere Kent müzesi eğitimi verildi. Kent müzesi yapımı için DOĞAKA'ya proje hazırlanarak sunuldu. Dezavantajlı gruplar için projeler hazırlanarak sunuldu. Öğretmen evinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek, Kadın sığınma evinin neden gerekli olduğu ve kadınların eğitimi konulu bir panel düzenlendi. Osmaniye Kent konseyi olarak, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çanakkale, Yalova’da yapılan toplantılara katılındı. Osmaniye’nin 2023 vizyonunu belirlemek için Ortak akıl toplantısı düzenlendi.Toplantıda ortaya çıkan fikirlerin projelendirilme çalışmalarına başlandı. Kent konseylerinin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı düzenlendi. Selçuk üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr.M. Akif Çukurçayır konuşmacı olarak toplantıya katıldı. Kent konseylerinin sorunlarıyla ilgili sunum yaparak Avrupa’daki Kent konseylerinin çalışmalarıyla ilgili geniş kapsamlı bilgiler verdi. Kanserle mücadele için kanser haftası etkinlikleri içerisinde KETEM ile iş birliği yapılarak madde bağımlılığı, sigara ve alkolün zararları anlatılarak, erken teşhis ile kanserin tedavisinin yapılabileceği anlatıldı.


YEREL YÖNETİMLER DESTEKLEMELİ


-Kent Konseyi'nin şehir için önemi nedir?

Kent Konseylerinin konseptinde bir kentin sosyal, kültürel, tarih ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi ile ilgili kalkınma ve gelişme olduğu için şehirler için çok önemlidir. Avrupa da sivil inisiyatif olarak katılımcı, şeffaf demokrasilerin uygulandığı ve yerel yönetimlerin güçlenmesinde önemli rol oynadığı için, insanların hemşerilik Duyguları içerisinde birlikte yaşama aruzlarını geliştirmiştir, Ülkemizde de yerel yönetimler, kent konseylerinin gelişmesine ve faaliyetlerinin artırılmasına gereken önemi verirler ise valilik Belediye ve Üniversite işbirliği ile kentin vizyonu belirlenirse her alanda kalkınma ve gelişme sağlanmış olur.


KENT KONSEYİ PROJELERİ UYGULANIYOR

-Osmaniye'de yapılan hizmetlerde Kent Konseyi'nin sizce ne kadar katkısı oldu?


Osmaniye Kent konseyinin hazırladığı projeler ve tavsiye niteliğindeki kararlar Osmaniye Belediyesi meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul gördü. projelerin büyük bir kısmı uygulandı.Bir bölümü de uygulanmaya devam ediyor.

-Şehrin yöneticilerinin kent konseyine bakış açısı nedir?

Şehrin yöneticileri Kent konseyine sıcak bakmaktadır. Projeler desteklenmektedir. Ancak Kent konseyleri tüzel kişiliğe sahip olmadığı için, yaptıkları çalışmaları uygulama da sıkıntılar yaşanmaktadır.


KENT KONSEYLERİ PROJE OFİSİ GİBİ ÇALIŞMAKTA

-Bundan sonraki süreçte hedef nelerdir?


Kent konseylerinin konseptleri kalkınma ajanslarının konseptine uygun olduğu için kent konseyleri proje ofisi gibi çalışmalıdır. Belediyeler, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları için projeler yapılarak, kalkınmada öncelikli konular ile ilgili projelere öncelik verilmelidir.


-Oluşturulan komisyonların yaptığı çalışmalar ne gibi sonuçlar ortaya koydu?


Kent Konseyinin; Kültür ve turizm meclisinin Kent müzesi eğitimi, Kent müzesi yapımı, Korkut ata heykeli, Çevre meclisinin Çocuk parkı yapımı, İzcilik kampı yapımı, Kadın meclisinin kadın sığınma evi yapımı toplantısı, Eğitim meclisinin Ned Cad ve ihale kanunu eğitimi gibi konulardaki projeler Osmaniye Belediyesi tarafından uygulandı.


14 PROJE ÜRETİLDİ


Osmaniye'nin Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Çevre gibi konularda kalkınması ve gelişmesini sağlamak için 14 farklı proje geliştirdiklerini ve bunlardan bir kısmının uygulandığını söyleyen Aslan şöyle dedi: "Hazırladığımız projelerden Kent Müzesi, İzcilik Kampı, Şehit Binbaşı Adil Karağöz Çocuk Parkı, Kadınlar Mesleki Eğitim Atölyesi ve Engelli Çocuk Parkı Osmaniye Belediyesi tarafından uygulanarak yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca Tarihi Konağın Restorasyonu ve Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi Projemize de çok kısa sürede başlanılacaktır. Projelerimiz haricinde Eğitim faaliyetleri olarak Müzecilik Eğitimi, Ned Cad eğitimi ve Kamu İhale Kanunu eğitimleri düzenlenmiştir. Şuanda ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına engelli vatandaşların önlerindeki engellerin kaldırılması amacıyla hazırlanan proje 15 Temmuz 2013 Tarihinde Osmaniye Valiliğine teslim edilmiştir."

Yorumlar (0)
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇME YASAĞINA KARŞIMISINIZ?
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇME YASAĞINA KARŞIMISINIZ?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 18 36
3. Fenerbahçe 18 34
4. Alanyaspor 18 32
5. Trabzonspor 17 32
6. Beşiktaş 17 30
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 18 24
9. Gaziantep FK 18 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Ümraniye 18 28
6. Menemen Belediyespor 18 28
7. Bursaspor 17 27
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 18 13
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 23 48
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 22 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Brighton 23 25
15. Burnley 22 24
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 43
2. Barcelona 19 40
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Real Betis 19 24
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11