banner155

banner244

13.07.2020, 13:10

İnsan Türünün Sonu Mu ?

   Teknolojinin bizi getirdiği noktada, insana yer yok mu diye sorulur hale geldi? Küresel sermaye güçleri karlılık hedeflerine ulaşmada kendilerine engel teşkil eden-edebilecek-her nesne ve özneyi aşmak için yeni teknikler geliştirmeye devam ediyorlar.

Yaşamakta olduğumuz coronavirüs pandemisi bile hedefledikleri planın globaL aparatı gibi durmakta. İnsana dair sorunların katlanarak büyümesi dev şirketleri –ki bana göre devletlerin temel politikalarını küresel şirketler belirlemektedir- insansız bir çözümü önümüze koymaktadırlar.Bilim-kurguya dayalı sinema ve tv dizileri yüzmilyonlara boca edilmesi sıradan bir sürece benzememektedir.

Biliçaltının yapılandırılmasına aracılık eden sinema sektörü daha da öteye geçerek yeryüzü gerçeğini yapıbozumuna-siz buna radikal düzeyde paradigma değişimi deyiniz-uğratma politikaları pandemi ile hız kazandırılmak istenmektedir.. Başta otomotiv üretim tesislerinde robotlaşmanın artması insan unsurunun hayatın her alanındaki rolunün kısa ve orta vadede devreden çıkarılmasını hızlandırıcı etkenlerdendir.

Dünya kartel medyası, yapay zekaya dayalı haberleri ısrarla gündemde tutma çabaları da bu plana hizmet etmektedir.Şirketlerin rekabet güçlerini artırmada yapay zeka ve robotlaşmanın önünü açmada kaçınılmaz teknik bir ar-ge olarak hızlanacaktır. Küresel aklın kodlarını analiz etme yetisi olan hükümetler,fikir adamları,düşünce kuruluşları ve bireyler bu oyunu bozma güçleri var mı bilinmez?

Korkutucu gerçeklerin gizlendiğine dair şüpheler, insan ve dünya için kaygısı olan dimağları ürkütmeye devam edecektir.

Yorumlar (0)