banner244

banner155

Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Yıldız Holding, sürdürülebilirlik stratejisiyle Türkiye’nin geleceğine katkı sağlıyor

Ekonomi 25.12.2019, 15:24 Ceyhun İlyas
Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Yıldız Holding, 2018 yılı boyunca grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınladı.

Bu yıl ilk kez Adapazarı Şeker’in de yer aldığı raporda, toplam dokuz şirketin sürdürülebilir tarım, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, çevre ve doğayı korumaya yönelik attıkları adımlar ve bir yıl boyunca sürdürülebilir bir büyüme için oluşturdukları vizyona yer verildi.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü raporla ilgili, “’İsrafsız şirket modeli’mizle bugüne kadar kat ettiğimiz yolda en büyük hedefimiz, tüketicilerimizi dinleyerek gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atmak oldu. Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldız Holding, 2018 yılı faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınladı. Geçtiğimiz yıldan bu yana hayata geçmiş hedefler ve şirketlerin yenilenen vizyonlarına yer verilen raporda grup bünyesindeki dokuz şirket yer aldı. pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim’in yanı sıra bu yılki raporda Adapazarı Şeker de sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl ‘israfsız şirket modeli’ anlayışıyla hem Türkiye’de hem küresel arenada dikkat çeken adımlar atan Yıldız Holding, bu yılki raporda da Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında, toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) bağlı olarak hayata geçirdiği stratejilerini paylaştı.

“GELECEK NESİLLERE İLHAM VEREN ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ”

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “’İsrafsız şirket modeli’mizle bugüne kadar kat ettiğimiz yolda en büyük hedefimiz, tüketicilerimizi dinleyerek gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atmak oldu. Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik anlayışımızı ve stratejimizi, sadece kendi operasyonlarımız ile sınırlı tutmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Türk çiftçisinden başlayarak, tüm tedarikçiler, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlar, lojistik destek birimleri, tüketiciler, hissedarlar ve tüm diğer paydaşlarımız bütünsel bir yaklaşımla ve ortak akılla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir parçası olarak yer alıyor” diye konuştu.

“SORUMLU ÜRETİM BİLİNCİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ise “Bu yıl ikinci kez hazırladığımız Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu’nda, 2018 yılı boyunca dokuz şirketimizin başarılı sonuçlarına ve örnek teşkil edeceğine inandığımız çalışmalarına yer verdik. 2017 yılında kurduğumuz Yıldız Holding Sürdürülebilirlilk Platformu çatısı altında ‘Sürdürülebilirlik: Gelecek Nesillere Vaadimiz’ söylemini işimizin her aşamasında hatırlayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumlu bir üretim bilinciyle ve sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

YILDIZ HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Yıldız Holding:

Sürdürülebilir Gelecek için Liderler Zirvesi

Türkiye'nin önde gelen şirketlerini sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle bir araya getiren zirve, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının ve 2030 ajandasına uyumunun değerlendirildiği 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporu'nda, "CEO düzeyinde sorumluluk alma, liderlik ve iş birliği" açısından örnek uygulama olarak yer aldı.

pladis:

Üç yılda yedi üretim tesisindeki atık hacmi yüzde 43 azaltıldı

#RoadtoZero girişimiyle 2019 yılında 5,7 milyon GBP tasarruf gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ülker Bisküvi:

Ülker Karbon salımını hiç artırmadan her yıl büyümesini sürdürüyor. Birim üretim başına su kullanımı yüzde 30 azaltarak 2024 hedefine ulaşıldı.

Evsel atıklardan enerji üretiliyor

Silivri fabrikasından düzenli depolama sahalarına gönderilen 40 ton evsel atık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yakma tesisine gönderildi ve atıklardan enerji üretildi.

Ülker’de fabrikalardan çıkan atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım oranı %90’a çıkarıldı. Son 1 yılda 92 ton plastik ve 173 ton kâğıt kullanımını azaltıldı.

Ali Ağa buğdayıyla buğday ihtiyacının tamamı yerli üreticiden karşılanacak

Tükettiği ham maddenin yüzde 80’ini oluşturan buğdayın alımında yerel tedarikçiler öncelikli. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile işbirliğinde geliştirilen Ali Ağa türü yaygınlaştırılmaya başlandı. 2023’te buğday ihtiyacımızın yüzde 100’ünü yerli üreticilerden karşılamayı hedefliyoruz.

Bizim Toptan

Bir yılda 6 bin iş yerine ulaşan Prosaf’la sürdürülebilir kalkınma

Mağazalarında bulunan tüm markaları, geleneksel ve ev dışı tüketim noktalarına yerinde teslim etmek amacıyla 2018 yılında kurulan profesyonel satış ekibi Prosaf, 41 ilde 52 Bizim Toptan mağazasında faaliyet gösteriyor ve 6 bin iş yerine hizmet götürüyor.

Avantajlı ürün ve hizmet sunan SEÇ Marketlerde mağaza sayısı yüzde 41 arttı

Bizim Toptan, 2016 yılından itibaren iş ortağı mal tedarik modelini SEÇ Market markası ile devam ettiriyor. Bu model, Bizim Toptan’ın sahip olduğu geniş ürün portföyü ve satın alma gücü ile sistem kapsamındaki marketlere avantajlı fiyatlardan mal ve hizmet sunulması temeline dayanıyor. SEÇ Marketler’in mağaza sayısı 2018’de geçen yıla göre yüzde 41 artış göstererek 539’a ulaştı ve şirketin satış gelirlerine 278 milyon TL katkı sağladı.

Şok Marketler

Müşteriye çözüm üretmekte yola devam!

Cepte Şok uygulamasına 2018’de 7 bin mağazanın hepsi dahil edilerek, müşterilerin önceden seçtikleri ürünleri, belirledikleri zaman diliminde belirledikleri mağazadan satın alabilmeleri sağlandı.

Hem enerji hem karbon salımda yüzde 30’un üzerinde düşüş

Enerji ve karbon yönetimi sayesinde son iki yılda, enerji yoğunluğunda yüzde 35, karbon salınımı yoğunluğunda ise yüzde 31 oranında düşüş sağladı.

Besler

İthal edilen 4 ürün artık Türkiye’de üretiliyor

Besler Ar-Ge merkezinde 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla toplamda 21 araştırmacı ve teknisyen istihdam ediliyor.

Besler, TÜBİTAK-TEYDEP projeleriyle, normal şartlarda yurt dışından ithal edilen katma değerli 4 ayrı ürün geliştirerek Türkiye’de üretilmesini sağladı. Yüksek kaliteli yağ geliştirme projesi tamamlanarak oluşturulan yeni ürünlere ek olarak, zeytinlerin kalitesinin bozulmadan saklanabilmesi için yağ formülü çalışmasına başladı.

Kerevitaş

Sözleşmeli tarımda oranın yüzde 85’e çıkarılması hedefleniyor

Kerevitaş’ın 2018’de birlikte çalıştığı sözleşmeli çiftçi oranı yüzde 82, bu oranın 2019 yılında yüzde 85’e çıkartılması hedefleniyor.

Damla sulama ile gelen tasarruf

2018’de damla sulama yöntemiyle, yağmurlama sulamaya kıyasla yüzde 37 su, yüzde 30 enerji tasarrufu sağlandı. Bu yıl 5,4 milyon ton su tasarrufu ile yaklaşık 680.000 TL maddi tasarruf ve 1,7 milyon kWh enerji tasarruf edildi.

Adapazarı Şeker

Atık suyu yeniden kullanarak 400 bin TL tasarruf

2018 yılına göre birim üretim başına su tüketimini yüzde 31 azaltıldı. Yeni kurulan atık su arıtma tesisi ile atık suyu yeniden kullandı ve yüzde 44 oranında su geri kazanımı sağlandı. Bu azaltım sayesinde yaklaşık 400 bin TL finansal tasarruf elde edildi.

Verimli üretim için çiftçilere eğitim veriliyor

Çiftçilerin gelişimini desteklemek ve yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için şeker pancarı tarımının en uygun koşullarda yapılması ve çiftçilerin bilgilendirilmesi adına Çiftçinin El Kitabını oluşturuldu. Bilimsel yaklaşımlarla hareket ederek daha verimli bir üretim için son üç yıldır çiftçilere eğitim veriliyor.

Rakamlarla Ar-Ge çalışmaları

198:2018 yılında Ülker Unlu Mamuller Ar-Ge biriminde gerçekleşen proje.

10 milyon TL: Ülker çikolata Ar-Ge Merkezi’nin 2018 yılında 740 projeyle ulaştığı tasarruf potansiyeli.

8:Yıldız Holding toplam Ar-Ge merkezi sayısı

1.4 milyon TL: 2018 yılında dondurulmuş gıda alanında Ar-Ge yatırımı

%40:2018 yılında Besler Ar-Ge merkezinde, bir önceki yıla göre istihdam artışı

4:Yurt dışından ithal edilirken, Besler Ar-Ge merkezinde geliştirilerek Türkiye’de üretilen ürün sayısı

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇME YASAĞINA KARŞIMISINIZ?
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇME YASAĞINA KARŞIMISINIZ?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 18 36
3. Fenerbahçe 18 34
4. Alanyaspor 18 32
5. Trabzonspor 17 32
6. Beşiktaş 17 30
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 18 24
9. Gaziantep FK 18 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Ümraniye 18 28
6. Menemen Belediyespor 18 28
7. Bursaspor 17 27
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 18 13
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 23 48
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 22 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Brighton 23 25
15. Burnley 22 24
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 43
2. Barcelona 19 40
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Real Betis 19 24
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11