banner241
Öne Çıkanlar Osmaniye Aşkın Şenol Emel Güler 4 aylık bebek Ağız ve Diş Sağlığı Müdürü
banner134

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

                     TIBBİ (DİŞ )SARF MALZEMESİ VE
       HEMODİYALIZ ARTER VEN SETİ SATIN ALINACAKTIR

                OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ
                           SAĞLIK BAKANLIĞI

            TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

DİŞ SARF MALZEMESİ VE HEMODİYALIZ ARTER VEN SETİ ALIMI
 alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                   : 2015/130592

 

1-İdarenin

a) Adresi                                         : Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi
                                                        Satın alma birimi (Osmaniye Devlet hastanesi Fizik Tedavi Ek hizmet binası yanı)
                                                        D-400 Karayolu Üzeri Akyar Mevkii MERKEZ / OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası             : 3288260130 - 3288260105

c) Elektronik Posta Adresi                : khb80.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                : DİŞ SARF MALZEMESİ VE HEMODİYALIZ ARTER VEN SETİ ALIMI
                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
                                                      idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                             : Osmaniye Devlet Hastanesi, Kadirli Devlet Hastanesi, Düziçi Devlet Hastanesi,
                                                      Osmaniye Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi ve Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

c) Teslim tarihleri                           : SİPARİŞLER SÖZLEŞME SONRASI İLGİLİ SAĞLIK TESİSLERİ TARAFINDAN
                                                      YAZILI OLARAK YAPILACAKTIR. SÖZLÜ SİPARİŞLERE İTİBAR EDİLMEYECEKTİR.
                                                      YAZILI SİPARİŞTEN İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
                                                      SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ 30.06.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                           : Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Salonu

b) Tarihi ve saati                           : 05.11.2015 - 14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1.
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5
.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesince TİTUBB de kayıtlı olması şarttır. Ayrıca aynı genelgeye istinaden isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ihale sürecinde aranacaktır.

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler , teklif verdikleri kalemler için kurumumuzda denenmeye yetecek miktarda ve orjinal ambalajında numune vereceklerdir. Numuneler bir liste ile ihale saatine kadar imza karşılığı Satın Alma birimine teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Salonu adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ NEZNİNDEKİ TR50 0001 2009 1680 0005 0000 75 IBAN NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Salonuadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                  (İ.D. 317)

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner244

banner155