Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü
                                          İlan
İlan Süresi                                       :     7
        
Yasal Kapsam                                   :     13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet           :     1. adım ... - 88.578,00
________________________________________
AÇS VE AP. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN VE VEREM SAVAŞI DİSPANSERİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU TIBBİ SARF MALZEMELERE AİT SATIN ALMA İŞİ
                                   OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇS ve AP. Şube Müdürlüğünün ve Verem Savaşı Dispanserinin istemiş olduğu tıbbi sarf malzemelere ait satın alma işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                         :    2013/26377
1-İdarenin
a) Adresi                                         :    Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulv.
                                                           Yeni Valilik Binası Halk Sağlığı Müdürlüğü-Satın Alma Birimi
                                                            MERKEZ OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası               :    3288261429 - 3288261429
c) Elektronik Posta Adresi                  :    osmaniye.hsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
   internet adresi (varsa)                    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                   :    İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
                                                            (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                                                            bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                    :    Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü
c) Teslim tarihi                                  :    Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 içerisinde
                                                            1 defada depoya teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                :    Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası
                                                            Orta Zemin Kat N Blok No:60 Halk Sağlığı Müdürlüğü
                                                             Satınalma Birimi OSMANİYE
b) Tarihi ve saati                                :    14.03.2013 - 10:004.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;


4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası Orta Zemin Kat N Blok No:60 Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi OSMANİYE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 55 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI /Osmaniye İBAN NO:TR130001200916800005000062 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası Orta Zemin Kat N Blok No:60 Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.


10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                     İ.D.65


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner155