Doç. Dr. Muammer OYTAN
Doç. Dr. Muammer OYTAN
Yazarın Makaleleri
ALLAH’ı Zikir ve Tesbih Etmek
CUMA SOHBETLERİ Zikir, Allah'ı hatırlamak, O'nu güzel isimleri ile anmaktır. Zikir, Allah ile kul arasında kuvvetli bir bağdır. İnsanın en huzurlu anı, Allah'a yönelip, baş başa kaldığı andır. Allah'a yönelmenin en güzel...
KELİME-İ ŞAHADET’in FAZİLETİ
CUMA SOHBETLERİ Yüce Rabbimiz, bir Ayet-i Kerime'de 'İlâhınız bir tek olan Allah'tır, O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân'dır, Râhîmdır.”(Bakara,2/163)buyurmaktadır. Peygamber'imiz (s.a.s.) ise, 'Kim samimiyetle...
Muhtaçlara Yardım Etmek: İnfak
İnsanların birlikte yaşama ihtiyacı yaratılıştan gelen bir özelliktir. Bu ihtiyaç, sosyal ve iktisadî olduğu kadar insanların birbirlerine duygusal olarak da gereksinim duymaları gibi psikolojik gerekliliğe de dayanmaktadır. İslâm dini, bencillik...
Cömertlik ve Cimrilik
CUMA SOHBETLERİ Cömertlik; insanın muhtaç olmadığı şeyi ihtiyacı olanlara vermektir; kişinin manevî temizliğine sebep olan, onu ateşten koruyan bir haslettir.Cömert kişi, Allah'a yakın, Cennet'e yakın, insanlara yakın ve Cehennem...
Israf ve Tutumluluk
CUMA SOHBETLERİ Israf; insanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı şekilde tüketmesi; haddi aşması demektir; Mal veya imkânları meşru olmayan amaçlar için, doğru olmayan yerlere saçıp savurmaktır. Israf; lüks ve gösteriş tüketimidir....
Cuma Sohbetleri
AKRABALIK BAĞLARI  KOPARILMAMALIDIR: SILA-İ RAHİM. Sıla-i rahim, gurbette bulunan kimsenin memleketine dönüp hısım-akrabalarına kavuşması; akrabalarına ilgi-alâka göstermesi; arayıp sorması; muhtaç olanlarına yardımda bulunması demektir....
Doğru ve Dürüst Olmak
CUMA SOHBETLERİ İslâm dini, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma, iyilik yapma; hak, hukuk, güven ve adalet üzerine kurulmuştur. Bir toplumun huzur bulması ve mutlu yaşaması için, her ferdin doğru ve dürüst davranması gerekir. Mümin kişinin,...
Hz. Peygamber’e (s.a.s.) Salat Getirmenin Fazileti
Hz. Peygamber(s.a.s), bir gün çok mutlu idi ve yüzünde bir neşe vardı. Ashab, 'Ya Resûlallah, bugün mutlu ve yüzünüzde bir neşe ile sabahladınız” dedi. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 'Evet, Rabbimden bir melek geldi ve ümmetin içinde...
İslam Ahlakı
Bugünkü sohbet yazımızda İslâm ahlâkının ikinci bölümünü işleyeceğiz ve Hz. Peygamer Efendimizin ahlâkından bahsedeceğiz. Müminler; Allah'ın buyrukları davranışa dönüştürüldüğü takdirde nasıl bir insan ortaya çıkacağı...
ALLAH’A Tövbe - İstiğfar Etmek
CUMA SOHBETLERİ      Tövbe; İnsanın işlediği günaha pişman olup günahı terk ettiğini, bir daha işlememeye azim ve kast eylediğini ve yapamadığı salih amelleri telâfi edeceğini Yüce Tanrı'ya arz etmesidir. Nasıl ibadet,...
Cuma Sohbetleri
HÛD SÛRESİNİN FAZİLETİ. Bu Sûrede ağırlıklı olarak Allah'ın varlığı, birliği, O'nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta,...
Besmelenin Faziletleri
 'Euzu billâhi mineşşeytani'r Racîm Bismillâhi'r Rahmani'r-Rahîm !” = Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahmân ve Râhîm olan Allah'ın adıyla!” şeklindeki Euzu besmelenin faziletleri...
Cuma Sohbetleri
DÜNYA HAYATI GEÇİCİDİR: HESAP GÜNÜNE HAZIR OLUNMALIDIR.      Kitabımız Kur'ân-ı Kerim'de, dünya hayatının insanı aldatan bir meta olduğu (Âl-i İmrân,3/185), Faydası ahirete göre daha az  olduğu (Tevbe,9/38),...
“İnşallah!” Demenin Önemi:
İnsanın geleceğe dair düşüncelerini, tasavvurlarını, niyetlerini anlatırken daima İnşallah! demesi gerekir: Cenâb-ı Allah, bu konuda son derecede çarpıcı ve etkili bir şekilde ikazını ve  tenbihatını şu ayetlerde yapmaktadır:'Hiçbir...
Berzah Âlemi
Dünya hayatının sonu ve kabir hayatının başlangıcı olan âleme 'Berzah âlemi” denir. Kabir hayatı mü'minler için ne kadar müjdeli ise, inkâr ehli için de o kadar ürkütücüdür. Peygamberimiz, 'Kabir ya Cennet bahçelerinden...
Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma
Günlerce süren meşakkatli hicret yolculuğundan sonra nihayet Medine yakınlarındaki 'Rânûnâ” denilen yere bir Cuma günü ulaşan Peygamber Efendimiz, coşkuyla kendisini karşılamaya gelenlere hutbe irat ederek ilk Cuma namazını kıldırdı....
Kulluk Bilinciyle Geçirilen Bir Ömür.
Allah Tealâ'ya kulluk etmenin reçetesi bizzat Kur'ân'da yazılmıştır. İslâm kurallarına uymak! İslâmiyet bir ilâçtır, bu ilâcı usulüne göre kullanırsan her derde devadır! Faydasını, yararını görür, şifanı bulursun!...
Sürekli İmtihan Sahası: Ömür
Rabbimizin dünya imtihanında bizler için takdir ettiği kısa zaman dilimine ömür diyoruz. Ömür, mamur edilmesi, ebedi kazanca dönüştürülmesi  gereken hayatı ifade eder. Eğer fani dünya hayatı, Allah'a iman ve salih amellerle donatılmışsa...
Cennet Yolcusu Olabilmek
Yüce Rabbimiz bize birbirini takip eden iki hayat vermiştir. Birincisi fani, kısa ömürlü ve kazanca dönüştürülmesi gereken dünya hayatıdır. İkincisi ise, ebedi ve ölümsüz olan ahiret hayatıdır.  Cenab-ı Allah'ın, 'Ben...
ALLAH’a Şükreden Bir Kul Olmak:
Yüce Tanrı, Câsiye Suresi'nin  13 cü ayetinde buyurduğu gibi: Göklerde ve yerde olanların hepsini, kendinden bir lütuf olarak insanlara amâde kılmıştır. Allah'a şükür, her türlü nimetin tek sahibinin Allah olduğunun ve yalnızca...
Paylaştıkça Artan Değer: İyilik
İyilik, iyilik yapmak yaratılışın gayesidir. Mülk suresinin 2.ci ayetinde , insanı yaratan, nimetlerle buluşturan, koruyan, bağışlayan ve rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, hangimizin daha iyi işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı...
Bağımlılık Bir Tuzaktır
Cenab-ı Allah'ın insanlara bahşettiği nimetlerin en büyüğü akıl ve sağlıktır. İnsanın, bu en aziz varlığına en büyük düşman olan uyuşturucu maddelere ve alkollü içkilere, kendi eli ile, kendi tutum ve davranışları ile, kendi...
Çağın Hastalığı: Gıybet
Çağımız Müslümanlarının işledikleri en büyük günah gıybettir!  Gıybet, bir kardeşimiz hakkında hoş olmayan, yani onun kendisi hakkındaki bu sözü duysa hoşlanmayacağı bir söz söylemektir. İnsanoğlu, en yakınlarını, akrabalarını,...
İnsanoğlu: Bazen Melek Bazen Şeytan
İnsanoğlunun nasıl bir varlık olduğunu çözmek gerçekten son derecede zordur! Bakarsın melek gibidir; bakarsın şeytandan da adî bir yaratık olur çıkar. Yırtıcı bir hayvan ancak aç kalınca başka bir hayvanı parçalar, öldürür ve ihtiyacını...
Haram-Helal Duyarlılığı
Yüce Rabbimiz insanı en değerli varlık olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak ve ebedi kurtuluşa ulaşmasını sağlamak için ona bazı sınırlar çizmiştir. Hayatımız boyunca riayet etmemiz gereken bu sınırlara  helal ve haram...
İslamda Kadın
Her insan en temel hakları ile doğar ve cinsiyeti yüzünden bu hakları insandan esirgemek İslam'a da insafa da sığmaz. Peygamber Efendimiz(s.a.s.) bir hadis-i şerifinde: ' Biliniz ki, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi,...
Edep ve Haya Sahibi Olmak
İnsanoğlunun fıtratında var olan duygulardan biri de edep ve hayâdır. Anonim bir şiirde belirtildiği gibi:     Edep bir tâc imiş nûr-i Hüdâ'dan, Giy o tâcı emin ol her belâdan ! Edep ve hayâ, Peygamber Efendimizin de işaret...

banner240

banner155