Doç. Dr. Muammer OYTAN
Doç. Dr. Muammer OYTAN
Yazarın Makaleleri
ALLAH’ı Zikir ve Tesbih Etmek
CUMA SOHBETLERİ Zikir, Allah'ı hatırlamak, O'nu güzel isimleri ile anmaktır. Zikir, Allah ile kul arasında kuvvetli bir bağdır. İnsanın en huzurlu anı, Allah'a yönelip, baş başa kaldığı andır. Allah'a yönelmenin en güzel...
KELİME-İ ŞAHADET’in FAZİLETİ
CUMA SOHBETLERİ Yüce Rabbimiz, bir Ayet-i Kerime'de 'İlâhınız bir tek olan Allah'tır, O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân'dır, Râhîmdır.”(Bakara,2/163)buyurmaktadır. Peygamber'imiz (s.a.s.) ise, 'Kim samimiyetle...
Muhtaçlara Yardım Etmek: İnfak
İnsanların birlikte yaşama ihtiyacı yaratılıştan gelen bir özelliktir. Bu ihtiyaç, sosyal ve iktisadî olduğu kadar insanların birbirlerine duygusal olarak da gereksinim duymaları gibi psikolojik gerekliliğe de dayanmaktadır. İslâm dini, bencillik...
Cömertlik ve Cimrilik
CUMA SOHBETLERİ Cömertlik; insanın muhtaç olmadığı şeyi ihtiyacı olanlara vermektir; kişinin manevî temizliğine sebep olan, onu ateşten koruyan bir haslettir.Cömert kişi, Allah'a yakın, Cennet'e yakın, insanlara yakın ve Cehennem...
Israf ve Tutumluluk
CUMA SOHBETLERİ Israf; insanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı şekilde tüketmesi; haddi aşması demektir; Mal veya imkânları meşru olmayan amaçlar için, doğru olmayan yerlere saçıp savurmaktır. Israf; lüks ve gösteriş tüketimidir....
Cuma Sohbetleri
AKRABALIK BAĞLARI  KOPARILMAMALIDIR: SILA-İ RAHİM. Sıla-i rahim, gurbette bulunan kimsenin memleketine dönüp hısım-akrabalarına kavuşması; akrabalarına ilgi-alâka göstermesi; arayıp sorması; muhtaç olanlarına yardımda bulunması demektir....
Doğru ve Dürüst Olmak
CUMA SOHBETLERİ İslâm dini, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma, iyilik yapma; hak, hukuk, güven ve adalet üzerine kurulmuştur. Bir toplumun huzur bulması ve mutlu yaşaması için, her ferdin doğru ve dürüst davranması gerekir. Mümin kişinin,...
Hz. Peygamber’e (s.a.s.) Salat Getirmenin Fazileti
Hz. Peygamber(s.a.s), bir gün çok mutlu idi ve yüzünde bir neşe vardı. Ashab, 'Ya Resûlallah, bugün mutlu ve yüzünüzde bir neşe ile sabahladınız” dedi. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 'Evet, Rabbimden bir melek geldi ve ümmetin içinde...
İslam Ahlakı
Bugünkü sohbet yazımızda İslâm ahlâkının ikinci bölümünü işleyeceğiz ve Hz. Peygamer Efendimizin ahlâkından bahsedeceğiz. Müminler; Allah'ın buyrukları davranışa dönüştürüldüğü takdirde nasıl bir insan ortaya çıkacağı...
ALLAH’A Tövbe - İstiğfar Etmek
CUMA SOHBETLERİ      Tövbe; İnsanın işlediği günaha pişman olup günahı terk ettiğini, bir daha işlememeye azim ve kast eylediğini ve yapamadığı salih amelleri telâfi edeceğini Yüce Tanrı'ya arz etmesidir. Nasıl ibadet,...
Cuma Sohbetleri
HÛD SÛRESİNİN FAZİLETİ. Bu Sûrede ağırlıklı olarak Allah'ın varlığı, birliği, O'nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta,...

banner155