banner241
Doç. Dr. Muammer OYTAN
Doç. Dr. Muammer OYTAN
Yazarın Makaleleri
Cuma Sohbetleri (1)
CUMANIN FAZİLETİ Beş vakit namaz dışında, farz olan ikinci bir namaz daha vardır ki o da Cuma günleri kılınması farz olan coma namazıdır.Cuma namazının farz oluşu Kur'an ve sünnetle sabittir.Netekim Yüce Allah, Kuran'da şöyle...
Cuma Sohbetleri (2)
İNSAN !? (1 ) İnsan, toplumsal bir varlık olarak hayatının her safhasında diğer insanlarla birlikte yaşamak zorundadır. Bu da ancak birbirlerine zarar vermeden yaşamakla ve toplumsal kurallara uyarak sağlanabilir. İnsanları diğer varlıklardan...
CUMA SOHBETLERİ-3
İNSAN !? ( 2) Geçen haftanın konusuna devam edelim: Şöyle bir soru akla gelebilir: Allah insanı en güzel şekilde yaratıp, yeryüzünde halifeler kılıp da, sonra da onu niçin aşağıların aşağısına indirmiştir; kardeşinin etini yiyecek,...
CUMA SOHBETLERİ-5
ALLAH'IN DOSTLUĞUNU KAZANMAK. İnsanın gerçek dostu Allah'tır. Bu konuda Kur'nda birçok ayet vardır: 'Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah size yeter.”(Nisa,4/45) 'Allah, iman edenlerin mevlâsıdır.”(Muhammed,...
CUMA SOHBETLERİ-5
ALLAH'IN DOSTLUĞUNU KAZANMAK. İnsanın gerçek dostu Allah'tır. Bu konuda Kur'nda birçok ayet vardır: 'Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah size yeter.”(Nisa,4/45) 'Allah, iman edenlerin mevlâsıdır.”(Muhammed,...
CUMA SOHBETLERİ-6
LÂ İLÂHE İLLALLÂH DEMENİN FAZİLETİ: Taberânî, el-Evsat adlı eserinde Zeyd b.Arkam'dan şöyle rivayet etmektedir: 'Hz. Peygamber, 'Kim ihlâslı şekilde lâ ilâhe illallâh derse cennete girecektir.” dedi. 'İhlâslı demekten...
Cuma Sohbetleri 8
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ. Çocuk, göz aydınlığıdır, gözün nurudur; bize Kur'an böyle öğretir, böyle söyler.(Furkân,25/74).Göz, nurunu yitirdiği zaman önünü göremez, istikbalini kaybeder. Aile ve toplumun istikbali de çocuklardır.Çocuk...
CUMA SOHBETLERİ- 9
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? Namazda huşû; * Her şeyden önce Allah Tealâ'nın huzurunda olduğunun; ibadet mahallinde bulunulduğunun farkında olmak; namaz kılarken Allah'a gönülden boyun eğmek: ' Allah'a gönülden boyun eğerek namaza...
CUMA SOHBETLERİ-10
HAC-1 HAC NİYETİYLE KÂBE'Yİ ZİYARET ETMEK : Kur'an-ı Kerim'de insanlar için yeryüzünde kurulan ilk mabedin Mekke'deki mübarek ev (Kâbe) olduğu (Âl-i İmrân, 3/96) buyrulmuştur. Kur'anda; Kâbe, ' el Beytü'l-harâm”...
CUMA SOHBETLERİ-11
HAC-2 KÂBE HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER (1) : Kâbe: Kur'an-ı kerim'in ifadesiyle, 'Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev- mâbet- Mekke'dekidir”.(Âl-i İmrân,3/96). Hz. İbrâhim...
CUMA SOHBETLERİ-12
HAC-3 KÂBE HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER (2) Altın Oluk: Kureyşliler, 605 yılında Kâbe'yi inşa ederken, düz olan tavanda yağmur sularının yere akması için, kuzey duvarına yani Hicr tarafına bir oluk koydular. Kâbe'nin bu oluğu ilk...
CUMA SOHBETLERİ: 14
KİBİR VE GURUR! İnsan ahlâkını oluşturan huylar iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. Güzel ve iyi huyların arasında tevazu, doğruluk, sabır, cesaret, emanete riayet, nimete ve iyiliğe karşı şükür, yumuşaklık, sevgi, merhamet, cömertlik...
CUMA SOHBETLERİ: 15
MÜSLÜMAN TEMİZ OLMALIDIR. Temizlik; İslâm dininin en önemli özelliklerinden biridir. En büyük ibadet olan namazın asla vazgeçilmez bir şartıdır. İslâmda temizlik, biri beden, ikincisi ruh temizliği, nihayet bir diğeri de 'çevre”...
CUMA SOHBETLERİ: 16
SEVGİ HAZİNEDİR. Sevgi, Yüce Yaratan'ın, mahlûkata bahşettiği ilâhî bir lütuftur, nimettir!.Sevgiyi kullarının kalbine yerleştiren Yüce Rabbimiz, özü itibariyle bütün sevgilerin kaynağıdır. O, Vedûd'dur: çok muhabbetli, çok...
CUMA SOHBETLERİ: 17
MÜSLÜMAN İHSAN İLE HAREKET ETMELİDİR. İhsân; her işi güzel ve iyi bir şekilde yapmak; her zaman ve her yerde sanki Cenab-ı Allah bizi gözetliyormuş ve yaptığımız işleri, sergilediğimiz tavır ve davranışları denetlemekteymiş gibi hareket...
CUMA SOHBETLERİ :18
MÜSLÜMAN İHLÂS İLE HAREKET ETMELİDİR. İhlâs; kulun bütün hal ve hareketlerinin Hak Teâlâ'nın rızasına yönelik olması, itikât, ibadet ve ahlâkî hayatın Allah rızasına yönelik olması; Hak rızasından başka bir şeyin bunlara...
CUMA SOHBETLERİ- 19
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK. İnsanoğlunun fıtratında var olan duygulardan biri de edep ve hayâdır. Anonim bir şiirde belirtildiği gibi: Edep bir tâc imiş nûr-i Hüdâ'dan, Giy o tâcı emin ol her belâdan ! Edep ve hayâ, Peygamber Efendimizin...
RAMAZAN AYI SOHBET YAZILARI
2017 YILININ RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YAYINLANACAK OLAN BU SAYFAYI SİZLERE SUNUYORUZ Muhterem okuyucularım, Cebab-ı Allah'a şükürler olsun ki cümlemize bir Ramazan Ayına daha sağlık ve esenlik içinde ulaşmak nasip oldu. Bu mübarek ayda, bize...
RAMAZAN AYI SOHBET YAZILARI 2
İKİ AYET: 'Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım !” (Zâriyat,51/56) 'De ki: 'İbadetiniz olmasa, kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye kıymet versin ki ? …” (Furkan,25/77)               ...
RAMAZAN AYI SOHBET YAZILARI 3
HACCIN FAZİLETİ İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 'Benim şu Mescidimde kılınan bir vakit namaz, Mescid-i Haram dışında kalan diğer mescidlerde kılınacak bin vakit namaza denktir. Mescid-i...
RAMAZAN AYI SOHBET YAZILARI 4
HZ. PEYGAMBER'İN CUMA NAMAZININ ÖNEMİNE DAİR HUTBESİ. İbn Mace, Hz. Câbir'den şöyle rivayet etmektedir: 'Hz. peygamber, bize şöyle hutbe verdi: ‘ Ey insanlar ölmeden evvel Allah'a tövbe edin, henüz meşgul olmadan salih...
RAMAZAN AYI SOHBET YAZILARI 5
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI. İslâmın şartlarından ilki olan kelime-i şahadetin aslı, 'eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûluh.” dur. Türkçe anlamı: 'Kesinlikle tanıklık ederim ki, Allah'tan...
YILI RAMAZAN AYI SOHBET YAZILARI 6
CENNETE FİDAN DİKMEK: Ebu Eyyûb el-Ensarî şöyle anlatmaktadır: 'Hz. Peygamber, İsrâ gecesi Hz. İbrahim'in yanına gittiğinde Hz. İbrahim, ‘Yanındaki kim ey Cibril ?'dedi. Hz. Cebril de: ‘Bu Muhammed'dir 'dedi. Hz....
RAMAZAN AYI SOHBET YAZILARI 7
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ:          Yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim'de bir sûre vardır ki onun adı Ümmül Kitap'tır yani Kitabın anası'dır. Peygamber Efendimiz(s.a.s), bütün namazlara...

banner244

banner155