Berzah Âlemi

Dünya hayatının sonu ve kabir hayatının başlangıcı olan âleme “Berzah âlemi” denir. Kabir hayatı mü’minler için ne kadar müjdeli ise, inkâr ehli için de o kadar ürkütücüdür.

Peygamberimiz, “Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da Cehennem çukurlarından bir çukurdur!.”.(Tirmizî, Kıyamet,26) buyurmuştur Keza, insanların en akıllısı ve en keremlisi kimdir diye sorulduğunda Efendimiz: “Ölümü en çok zikreden ve ona en iyi şekilde hazırlanandır.

İşte akıllılar onlardır ki, dünyanın şerefini ve ahretin ikrâmını onlar götürürler!”(Taberanî,Mu’cem’ul-Evsat) buyurmuştur.

“Dini kaynaklarımızda ölüm meleğinin korkunç görünüşlü, heybetli bir melek olduğu belirtilmiştir. Ancak o, inanan iyi insanların canlarını alırken son derecede yumuşak ve şefkâtli davranırken, inançsız ve kötü kimselerin canını alırken şiddetli ve acımasız davranacaktır.”(Tevfik Yücedağ, a.g.e.s.266)

Ölüm meleği, emanetini almaya geldiği zaman, vadesi yetmiş olan kişinin amellerine göre, “ Ey allah’ın düşmanı senin için Cehennem vardır!” diye haber verir veya “ Ey Allah’ın dostu müjde, senin için Cennet vardır!” diye müjdeler, ancak bundan sonra ruh bedenden ayrılır.(İ. GAZELİ, a.g.e.s. 308). Netekim, yukarıda yazdığımız hadisi tekrar edersek, Hz. Peygamber Efendimiz de: “ Sizden hiç biriniz, gideceği yerin neresi olduğunu bilmeden ve hatta Cennet ve Cehennemdeki yerini görmeden dünyadan ayrılmaz.” Buyurmuştur.(İ. GAZELİ, a.g.e.s.308; İbn Ebid- Dünya)

Kıyamet gününün bütün aşamaları geride kaldıktan sonra haklarında hüküm verilenler şu sınıflara ayrılırlar (Ümit Şimşek, a.g.e.s.254):

1- Doğrudan cennete girecekler. Bunlar, iman edilmesi gereken konulara tam bir şekilde imân eden ve iyi-salih ameller yapan, tartıda da iyi işleri kötülüklerinden fazla gelmiş olanlardır. “Rablerinden korkup sakınanlar da bölük bölük cennete sokulacaktır…Sâlih âmel işleyenlerin mükâfatı ne güzeldir!.”(Zümer, 39/73)

2- Doğrudan Cehenneme girecekler. Bunlar iman edilmesi gereken konulara gerektiği gibi imân etmemiş, Allah’a ortak koşmuş, Allah’ı ve Peygamber’ini yalanlamış olan kimselerdir. “Allah’ı inkâr edenler bölük bölük cehenneme sevk edilecektir…Dünyada kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!”(Zümer,39/71-72)

3- Bir süre Cehennemde kalacak olanlar: Bunlar, iman etmiş, ancak işledikleri kötülükler, tartıda iyiliklerine ağır basmış olanlardır. Günahları miktarınca Cehennemde ceza gördükten sonra Cennete girerler.

4- Ârâftakiler. Bunlar, çoğunluğun görüşüne göre, imân etmiş, fakat iyilikleri ile kötülükleri eşit gelen kişilerdir.: “Cennet ile Cehennem arasında bir sur, A’râf üzerinde de bir takım adamlar vardır…Ki bunlar ümit etmekle beraber henüz oraya (Cennete) giremeyenlerdir!”(A’râf, 7/46-47). Bunlar da bir süre sonra Cennete girerler.

İster sonradan isterse doğrudan doğruya Cennete girenler orada sonsuza kadar kalırlar.(Ümit ŞİMŞEK, a.g.e.s.254) 


ZAMAN GEÇER
Bülbül aşkın söyler güle, sevgiyle öter, 
Zaman geçip devran döner hiç ötmez olur, 
Serenât yapmak çün seherde ona gider, 
Zaman geçip devran döner hiç gitmez olur…
    
Toprak ana tohumu saklar, şefkât eder, 
Kışın kar yağar yorgan gibi kat kat örter, 
Mevsiminde tüm bitkiler fışkırır biter, 
Zaman geçip tohum kurur hiç bitmez olur…

Serde gençlik var dağ-taş demez yürür gider, 
Resûl Nur Dağında cübbesin sürür gider, 
Kâbe’ye varmaya yaya da gücüm yeter, 
Zaman geçer, adım atmaya yetmez olur …
    
İlâhî düzendir bu, devran hızlı döner, 
Durmaz yerinde, yaş ilerler ömür biter, 
Elin-ayağın tutar, daim bacan tüter, 
Zaman gelir gücün yetmez hiç tütmez olur …

İlâhî  emirle örümcek ağın örer, 
Pîr duvara binmiş cansız ol duvar yürür, 
Gözlerinin feri iğne deliğin görür, 
Zaman geçer tekerleği  görmez olur …
    
Âdem’in yurdunda soğuk ırmaklar akar, 
Allah yaratmış rengarenk çiçekler açar, 
Arılar her çiçeğe konarak bal yapar, 
Zaman geçer çiçek biter hiç yapmaz olur!

OYTAN Muammer her zaman sözün tutar, 
Çalışır daim bilgisine bilgi katar, 
Şükür, seksen senedir kalb sıtk ile atar, 
Vâde dolar, Hak emreder hiç atmaz olur.