Ekmek Davası

Kökleri sökerek tarla açardık
Otları kazarak taşlar seçerdik
Orakla, ellikle ekin biçerdik
O günler gitsinde geri gelmesin.

Sapları harmanda gemle sürerdik
Dirgenle harmanda sapı karardık
Yabayla savurur rüzgar arardık 
O günler gitsinde geri gelmesin.

Buğday az olunca arpa katardık
Eşeklere yükler yayma atardık
Değirmende gece nöbet tutardık 
O günler gitsinde geri gelmesin.

Arpa, buğday, darı unu gelirdi
Her gün sabah bazlamalar olurdu
Dokuz çocuk sac üstünden alırdı
O günler gitsinde geri gelmesin.

Çok sefillik çektik kıtlık yılları
Bulamazdık kaymak ile balları
Bize bal olurdu soğan dalları
O günler gitsinde geri gelmesin.

O yılları anlatmakla hiç bitmez
Aylarca yazsam da sayfalar yetmez 
Köşker'im anılar aklımdan gitmez 
O günler gitsinde geri gelmesin.