Can Yoldaşıma

Uçurumun ucuna geldiğim o sırada,
Bir dost gibi sarılıp tutan mı olacaksın ?
Yoksa tebessüm edip yaklaşıp sinsi sinsi
Uzatıp ellerini iten mi olacaksın.

Ağlayıp benim için, göz yaşlarını döküp
Ağıtlar yaka yaka öten mi olacaksın ?
El gördülük bağırıp, üstün- başın yırtarak,
Sonra malım, mülkümü yutan mı olacaksın ?

Söyle. Nazlı dilberim. Ne yapacaksın bilmem ?
Sana çoluk- çocuğu emanet eder isem
Bu dünyadan göçüp te ukbaya gider isem,
Dua ederek yaslar tutan mı olacaksın ?

İncittim bazen seni, dünya hali. Af eyle,
Sana karşı yapmadım. Bir sahtelik, bir hile,
Hakkını helal eyle. Şimdi kal esenlikle,
Hatırama aşk ile bakan mı olacaksın?