KURTARMAZ BENİ

Yüzerim ummanda bir ömür boyu,
El kadar karası kurtarmaz beni.
Bakarım ufkuma gözükmez kıyı,
Kıtadan berisi kurtarmaz beni.

Yaşamak her yönden çetinmiş belli,
Denizde yılana tutunmuş belli,
Mecnun çölü ile yetinmiş belli,
Leyla’dan gerisi kurtarmaz beni.

Unutulmaz,dosttan yenilen tokat,
Hastalanır kişi tükenir takat,
Derine inmeli,koymasın sakat,
Hançerin yarası kurtarmaz beni.

Al yeşil bilinir baharda nisan,
Karşılığı yoksa kim bilir yansan?
Yürekten sevmeli sevdiğin insan,
Vefasız birisi kurtarmaz beni.

Bağlanmışsa candan haber salmalı,
Arayı arayı yâri bulmalı,
El açtığın kişi cömert olmalı,
Pintinin parası kurtarmaz beni.

DURANOĞLU yoksa senin payında,
Gününde gelmeyen gelmez ayında,
Yazı attım gitti büyük oyunda,
Dönse de turası kurtarmaz beni.
a