Kurtuluş Osmaniye'm

1918, Aralık’ın sonunda,
Fransızlar göründü, Osmaniye yolunda.
İşbirlikçi Ermeni, dostu vardı kolunda,
İşgal oldu vatanım, güzelim Osmaniye’m.

Dururmuydu Tecirli, Cerit’i, Bozdoğan’ı,
Çeteleri toplandı, sardı Gavur Dağını,
Türkmen Aşiretleri tınmadı gözdağını,
İşleri yiğitlikti, ezelim Osmaniye’m.

Uzak Asya’dan sonra, bin yıllık yurtlarıydı,
Can verip can almışlar, bura vatanlarıydı,
Düşmanları Fransız, diğeri Ermeni’ydi,
Bir çare arıyordu, tezelim Osmaniye’m.

Kanlı Geçit cepheydi, dereler kanla doldu,
Kovanbaşı Savaşı, tarihe destan oldu,
Fransız perişandı, çareler arar oldu,
Kurtuluş ufuktaydı, sezelim Osmaniye’m.

Bir sabah Fransız’ın, karargahı basıldı,
Önde Rahma Hatun’du, var gücüyle bağırdı:
“İleri kardeşlerim!...” gür saçların savurdu,
Vuruldu tam alnından, nazenim Osmaniye’m.

Direniş tüm yurttaydı, ‘hasta adam’ dirildi,
Atam Anakara’daydı, nurlu ufuk belirdi,
Cepheler dağılmıştı, düşman yere serildi,
Vatanım kurtulmuş, gezelim Osmaniye’m.

İyi dinle kardeşim, tarih tekerrürdedir,
Tutturdular ‘soykırım’, akılları nerdedir.
Biri yine Fransız, diğeri Ermeni’dir,
Vatana göz dikeni, ezelim Osmaniye’m.