Çete Bayramı

Yedi ocak gününe çete bayramı derdik
Daha güneş doğmadan bayram için giderdik

Başımızda örgülü çete terliği vardı
Çardak kalesi bize tepelerden bakardı

Gaziler ve çeteler Çardaktan gelir atlı
Piştovlu ve Martinli hem de çift pusatlı

Önce koşu yerinde, gelip toplanırlardı
Öyle heybet ki sanki yeniden savaş vardı

O gün ocak ayında ocağın yandığı gündür
O gün başka bir gündür, hem de milli düğündür

Çete

Gazi ve şehitlerin o günkü namı idi
O sebepten bu bayram çete bayramı idi

Fransız ingilizdi taa uzaklardan gelen
Bizlere şehit denir biz değildik ki ölen

Kurtulduk ve kurtardık o gün Osmaniye’yi
Bu sebepten gaziler ve şehitler hep eyi

Bir daha ne o kavga ne o döğüş gerek olsun
Ebediyen sana bu bayram mübarek olsun.