Soru(n)

Ve şair sordu:
Gözlerin ne renk?
Şiir hırkalı kadın yanıtladı:
Bir çarpık kentleşmedir gözlerim
Rengini kaybetmiş olan...