Yenidoğan Bebeklerde “Kalça Çıkığı” uyarısı

Osmaniye Özel İbni Sina Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Selçuk Tepe, ailesinde önceden gelişimsel kalça düzensizliği bulunan çocuklarda bu ihtimal daha fazla olduğunu söyledi.

Osmaniye Özel İbni Sina Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Selçuk Tepe, ailesinde önceden gelişimsel kalça düzensizliği bulunan çocuklarda bu ihtimal daha fazla olduğunu söyledi.

Daha önceleri kullanılan Doğuştan Kalça Çıkığı terimi artık yerini gelişimsel kalça displazisine bırakmıştır diyen Tepe, Ülkemizde bu rahatsızlığın görülme sıklığının % 0.5- 2 olduğunu belirtti.

Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tepe, kalça displazisi rahatsızlığı ile ilgili açıklamalarda bulunarak kız çocuklarında, ilk çocukta ve sol kalçada daha sık rastlanır. Dedi.

Tepe, Doğuştan kalça çıkığı, çocuklarda sık görülen, erken anlaşılıp tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açabilen bir sorundur. Uyluk kemiğinin başı ile kalça eklemi arasında uyumsuzluk vardır. Bebek anne karnında iken bazı problemler de kalça displazisine neden olabilir, özellikle makat gelişiyle doğan bebeklerde sıklık artar.  Kalıtsal özellikler de katkıda bulunan bir diğer faktör; anne babasında önceden kalça çıkığı bulunan çocuklarda bu ihtimal daha fazladır” İfadelerini kullandı.

“Kundak geleneği eskisi kadar yaygın olmasa da  kalça  gelişiminde yetersizliği bulunan bebeklerde  düzensizliği arttırdığı için  kesinlikle yapılmamalıdır.” Diyen Tepe sözlerine şöyle devam etti: “GKD (Gelişimsel Kalça Dispilasisi)’nin tanı konulmasında ailenin gözlemi de önem taşımaktadır. Bacakların yanlara açılmasında sınırlama olması, dizler bükülü haldeyken önden bakıldığından dizlerin aynı seviyede olmaması gibi ailenin de fark edebileceği belirtiler varsa doktora başvurulması gerekir. Doğum sonrası yapılan muayenelerde ön tanı konulabilse de kesin tanı yapılacak kalça usg si ile konulur. Erken tanı ile fark edilen GKD (Gelişimsel Kalça Dispilasisi) hastalarında iyileşme neredeyse %100 olur.  4. aydan sonra kalça ultrasonografisinin değeri azaldığı için röntgen çektirmek gerektiğini söyledi.

Kalça çıkığı tedavi planlamasıyla ilgili bilgiler veren Tepe, Kalça çıkığının ilk 6 ayda teşhis edilmesi durumunda özel bir cihazla (Pavlik Bandajı, frejka yastığı ile )  basitçe tedavisi mümkünken, ilerleyen dönemlerde tedavi giderek zorlaşmaktadır. Altıncı aydan sonra ise, genel anestezi altında kalçanın kapalı olarak yerine oturtulması ve alçı tedavisi gereklidir. Doğumdan sonra birinci yılda teşhis edilen kalça çıkığında ise açık cerrahi girişimlerin yapılması gerekmektedir. Dedi.

Son olarak GKD önlenebilir bir hastalıktır. Bu yüzden yeni doğan döneminde kalça  muayenesin mutlak yapılmalı ve şüpheli vakaların ultrsonografi için yönlendirilmesi gerekmektedir dedi.
 

Haberler