banner244

banner155

5 YILDA FİNDEKS’E ÜYE OLAN KİŞİLERİN SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Kredi Kayıt Bürosu’nun bireylerin ve reel sektörün kullanımına sunduğu finansal hizmet platformu Findeks, 5. yılını kutluyor.

EKONOMİ 27.09.2019, 15:11 Ceyhun İlyas
5 YILDA FİNDEKS’E ÜYE OLAN KİŞİLERİN SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Kredi Kayıt Bürosu’nun bireylerin ve reel sektörün kullanımına sunduğu finansal hizmet platformu Findeks, 5. yılını kutluyor.

Bugüne kadar bireyler ve reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik çarpıcı projelere imza atan Findeks’in üye sayısı son 5 yılda toplam 3.1 milyona ulaştı.

Findeks verilerine göre, Türkiye’nin Findeks Kredi Notu ortalaması 1.413 olarak açıklandı.

Findeks’in 5. yılındaki yenilikler arasında “Karekodlu Çek Skoru” ve “Ticari Kredi Notu” hizmetlerinin de yer alacağı duyuruldu.

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB), 2014 yılında bireyler ve reel sektörün ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı ve pek çok finansal takip ve risk yönetim hizmetini bir arada sunduğu Findeks’in 5. yılında çarpıcı veriler açıklandı. 5 yılda bireysel ve ticari olmak üzere toplam 10 milyon kullanıcının raporunun alındığını vurgulayan KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks çatısı altında sunulan finansal ürün ve hizmetlerin kullanım oranlarının arttığının altını çizdi. Akdeniz, Findeks’in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti.

Bireyler için Findeks

Türkiye’nin Findeks Kredi Notu Ortalaması 1.413

Kişinin geçmiş kredi davranışları ve ödeme performansı üzerinden hesaplanan ve 1 – 1.900 aralığında olan Findeks Kredi Notu, kişilerin gelecek 12 aylık dönemde borç ödeme problemi yaşayıp yaşamayacaklarını tahmin etmektedir. Kasım Akdeniz tarafından Türkiye’nin Findeks Kredi Notu ortalamasının 1.413 olduğu açıklandı. Bu ortalamanın bankalar açısından kredi verilebilir seviyenin üstünde olduğu belirtildi.

Her geçen gün hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kredi notu sadece kredi kullanırken değil ev-araba kiralarken, beyaz eşya, cep telefonu alırken de önemli bir gösterge olarak kullanılıyor. Kredi notu yüksek olan bireyler birçok işlemde avantajlı koşullardan faydalanabiliyor.

Findeks verilerine göre üyelerin yüzde 19’unu kadınlar, yüzde 81’ini ise erkekler oluşturuyor. Findeks kullanıcılarının yaş ortalaması göz önünde bulundurulduğunda 26 – 35 yaş aralığında kredi notu ortalaması 1.344 iken 36 – 65 yaş aralığında kredi notu ortalaması 1.448 olarak gerçekleşiyor. 18 - 25 yaş aralığında olan genç grubun kredi notu ortalamasının 1.250 ile ülke ortalamasının altında kaldığını vurgulayan Akdeniz, “Kredi notu hesaplamalarında bireylerin kredi ve kredi kartı ödeme alışkanlıkları, mevcut borç durumu, yeni alınmış kredileri ve kredi kullanım yoğunluğu gibi faktörler belirleyici konumda yer alıyor. Bu nedenle, özellikle gençlerin borç ödemelerini düzenli yapma alışkanlığını kazanmaları gelecekte sağlıklı bir finansal hayata sahip olmaları açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Finansal hayatın kontrolü ve alacak riski yönetiminin günlük hayatımızın bir parçası haline geldiğini aktaran Akdeniz, “Findeks Kredi Notu düşük olanların Findeks’in sunduğu ‘Not Danışmanım’ hizmetinden faydalanarak tümüyle kendi verileri üzerinden ve kendi durumlarına özel olarak oluşturulacak önerilerle kredi notlarını kontrol altında tutup iyileştirme fırsatı yakalayabileceklerini” dile getirdi.

Reel Sektörde Findeks

Yılda 1 Milyon TL tutarında çek ibraz ediliyor

Ülkemiz ticari yaşamında son derece kritik bir yere sahip olan çekler dünyadaki kullanımından farklı olarak vadeli şekilde kullanılmaktadır. Bu yönüyle, özellikle reel sektörün kendi kendini finanse etmesine imkan veren vadeli çekler cirolama yolu ile de tacirler arasında tıpkı nakit para gibi dolaşım sağlamaktadır. Ülkemizde yıllık 21 milyona yakın çek keşide edilmektedir. Her çekin ciro yoluyla ortalama 5 kez el değiştirdiği varsayıldığında yaklaşık 100 milyon adet ticari işlemde ödemenin çekle yapıldığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl ibraz edilen çeklerin hacminin 1 trilyon TL’ye yakın olduğu göz önüne alındığında çek ile yapılan ödemelerin reel sektör açısından ne derece önemli olduğu görülmektedir.

Vadeli çek uygulamasının yarattığı en büyük riskin “karşılıksız çek kabul etme riski” olduğunu dile getiren Akdeniz, bu soruna yönelik Çek Raporları’nın 2012 yılı Nisan ayından itibaren reel sektörün kullanımına sunulduğunu belirtti.

Çek Raporu içerisinde geçmişte düzenlenen çek tutarı, bu çeklerden ne kadarının ödendiği, kaç yıldır çek düzenlendiği, karşılıksız çıkan çekinin olup olmadığı bilgisi gibi çek keşidecisinin çek ödeme alışkanlıklarını gösteren pek çok bilginin yer aldığını aktaran Akdeniz, “2014 yılında kullanıma sunduğumuz finansal hizmet platformu Findeks (www.findeks.com) ile bu raporlara tamamen elektronik ortam aracılığı ile erişimi mümkün hale getirdik” dedi.Akdeniz sözlerine şöyle devam etti: “Ancak bu süreçte çeki elinde bulunduranın, çek keşidecisinin Çek Raporu’na erişebilmesi için rapor sahibinin muvafakat vermiş olması gerekiyordu. Yani izin alınmadan rapora erişim sağlanamıyordu. Aynı zamanda çeklerdeki ciranta zinciri dikkate alındığında çeki keşide eden ile çeki elinde bulunduran kişilerin birbirlerini tanımaması veya ticari ilişkilerden dolayı muvafakat talebinde bulunmaktan çekinmesi nedeniyle keşidecilerin karşı tarafa muvafakat verme oranı oldukça düşük kaldı.

Tüm bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2016 yılında Karekodlu Çek Sistemi’ni hayata geçirdik. Aynı yıl yapılan yasal bir düzenleme ile tüm çekler 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla karekodlu çeke dönüştü. Bu dönüşümle beraber çeki elinde bulunduran kişiler, çek keşidecisinin kanunda belirtilen Çek Raporu bilgilerine herhangi bir onay almaksızın çek üzerindeki karekodu Findeks Mobil Uygulaması’ndan okutarak erişebilir hale geldi.

Karekodlu Çek,sahtecilik riskini yüzde 80 oranında azaltıyor

“Karşılıksız çek keşide edenlerin geçmiş çek ödeme performansları analiz edildiğinde yaklaşık %80’inin son 12 ayda en az 1 tane karşılıksız çeki olduğu görülüyor. Dolayısıyla çeki kabul etmeden önce keşidecinin Karekodlu Çek Raporu’nun incelenmesi karşılıksız çek alma riskini %80 oranında azaltıyor. Karekodlu Çek Raporları, Çek Raporları’nda yer alan bilgilerin hemen hepsini içerirken, çek sahteciliklerinin önlenmesine yönelik bilgileri de barındırıyor” şeklinde konuşan Akdeniz, “Findeks Mobil Uygulaması aracılığı ile çekin üzerindeki karekod okutulduğunda anlık olarak çekin ait olduğu bankaya ulaşılarak karekodu okutulan çekin mevcut bir çek olup olmadığı, ilgili çek hakkında kayıp-çalıntı bildirimi veya dolaşımda olup olmadığı bilgisi kontrol edilebiliyor. Çek dolaşımda ise ve çekin üzerinde herhangi bir tedbir kararı yoksa Karekodlu Çek Raporu oluşturularak bu raporun detayları görüntülenebiliyor. Bu raporda çek sahibinin son 5 yıl içinde, zamanında ya da gecikmeli ödediği veya halen ödemediği çeklerin adet ve tutarları, ileri vadeli çekleri, ödediği çeklerin ortalama tutarı ile Çek Endeksi gibi bilgiler yer alıyor. Bu yönüyle Findeks çekte sahteciliğin önlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması açısından reel sektöre çok büyük bir imkan yaratıyor” diye belirtti.

E-Teminat Mektubu platformuna 21 banka entegre

KKB olarak finans sektöründeki risklerin ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik inovatif çalışmalara her geçen gün yenisini eklediklerini söyleyen Akdeniz, “Teminat mektupları bankacılık sektörünün en geleneksel ürünlerinden biri ve reel sektörün güven içesinde iş yapabilmesi açısından çok önemli. Ülkemizde her yıl 800 bin civarında teminat mektubu düzenleniyor ve her aşaması kağıt ortamında manuel olarak yapılıyor. Bu da hem operasyonel maliyetleri artırıyor hem de dolandırıcılığa açık yapısı ile yüksek riskler barındırıyor. Her yıl ortaya çıkan yüksek zararlar ile hem bankalar tarafında hem de reel sektör ya da kamu tarafında bunun olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Tüm bu olumsuzlukları engellemek amacıyla tüm süreci elektronik ortama taşıyan ‘Elektronik Teminat Mektubu’ projesini hayata geçirdik. Bugün itibarıyla dünyada bir benzeri olmayan bu sisteme, toplam teminat mektubu hacminin %90’dan fazlasını yaratan 21 banka entegrasyonunu gerçekleştirdi ve sistemi fiili olarak kullanarak Elektronik Teminat Mektubu vermeye başladı. Kalan bankaların da entegrasyon çalışmaları hızla devam ediyor” dedi.

Finansal okuryazarlığa Findeks Akademi ile uzman desteği

“Türkiye’de finansal okuryazarlığı artırmak ve finansal araçlara erişimi kolaylaştırmak adına bireyler ve reel sektöre yönelik sunulan Findeks Akademi ile alacak riski yönetiminden, çekin dinamiklerine, e-teminat mektubundan karekodlu çekin faydalarına 11 farklı konu başlığında, 43 farklı eğitim kullanıcılarla buluşuyor. Alanında uzman sektör temsilcileri tarafından hazırlanan, findeks.com ve online video platformları üzerinden paylaşılan eğitimler her geçen gün zenginleştirilerek hem bireyler hem reel sektör için finansal okuryazarlığın artmasında önemli bir rol oynuyor” diyen Akdeniz, Findeks Akademi üzerinden bugüne kadar 122.500 kere eğitim alındığını paylaştı.

Findeks’te yeni nesil mobil dönemi

Dijital trendleri ve yeni nesil teknolojileri yakından takip ederek, kullanıcılarına mükemmel bir müşteri deneyimi sunmayı hedefleyen Findeks, bu vizyonla mobil uygulamasını da yeniledi. Akdeniz, “Findeks’te yeni nesil mobil ile birlikte daha iyi bir deneyim sunmanın yanı sıra kullanıcılarına tek bir ekranda tüm kredi, kredi kartlarının borç / limit bilgilerini ve ödeme performanslarını günlük olarak takip edebilme imkanı verirken, kullanıcıların finansal hayatlarını daha yakından ve tek bir ekrandan takip edebilmelerine olanak sunuyor. Ayrıca, Yeni Nesil Findeks Mobil‘de her gün güncellenen kredi notu ve limit / risk / gecikme bilgileri ile bireyler ve kurumlar finansal portföylerinde gerçekleşecek herhangi bir değişimin sonucunu (limit / borç oranının artması, ödeme performansındaki değişiklikler vb.) direkt olarak gözlemleyebiliyor” dedi.

Findeks’ten daha güvenli ticaret ortamı için 2 yeni ürün daha

Güvenli bir ticari hayat için Karekodlu Çek Skoru ve Ticari Kredi Notu’nun da önümüzdeki dönemde reel sektör ile buluşturulacağını belirten Akdeniz, Türkiye’de ilk kez, çeklerin ödeme olasılığını hesaplayan bir araç geliştirildiğini, çek ile satış yapanların tek bir skorla keşidecinin 9 ay içinde çeklerini ödeme olasılığını görebileceklerini, bu yolla ticari hayatın daha hızlı ve güvenli yürütüleceğini,Karekodlu Çek Skoru ile çekle ödeme kabul eden kişilerin ‘doğru keşidecinin’ çekini kabul ederek alacak risklerini daha etkin yönetebileceklerini belirtti. Akdeniz ayrıca, bankacılık sektöründe uzun zamandır kullanılmakta olan Ticari Kredi Notu ile ilgili “Yakın zamanda reel sektöre sunacağımız bir diğer ürün olan Ticari Kredi Notu, 3 yılı aşkın süredir bankaların kullanımında olup, firmaların kredi ve geri ödeme performanslarını dikkate alarak gelecekte kredilerini geri ödeme olasılığını hesaplayan bir nottur. Reel sektör kuruluşları bu notu kullanarak birbirleri arasındaki ticari ilişkiyi daha sağlam temellere oturtacak ve güvenli bir ticari ilişki tesis edebilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇME YASAĞINA KARŞIMISINIZ?
ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇME YASAĞINA KARŞIMISINIZ?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Trabzonspor 14 26
3. Başakşehir 14 26
4. Fenerbahçe 14 25
5. Beşiktaş 13 24
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Tottenham 16 23
7. Wolverhampton 15 23
8. Sheffield United 16 22
9. Crystal Palace 16 22
10. Newcastle 16 22
11. Arsenal 15 19
12. Brighton 15 18
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 15 22
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 16 9
20. Leganés 15 6